Projekt

Här kan du se några av de projekt som Almbacken Trädgårdsdesign har levererat.

 
 

30-talsvilla, Lund

En 30-talsvilla med modern tillbyggnad på en ganska stor tomt, vilken fick en genomgripande omdesign. Det generösa trädäcket fanns redan. Stilen har tidstypiska referenser med tydliga rektangulära rum som binds samman av raka grusgångar. Vyn mot växthuset i änden av trädgården ramas in av träd i en kort allé. Lådor vid trädäcket skapar en dekorativ odling. Geometriskt svängda gångar bidrar till en stilig och intressant framsida.

Villa, Lomma

På en ganska liten tomt som domineras av två boningshus kunde familjen få plats med en uteplats på trädäck, planteringar och en gräsmatta. Tack vare en rad av trampstenar kan man röra sig torrskodd över gräsmattan. Det långsmala partiet längs husgaveln lättas upp av en trädrad och bryts av med en kort häck. Entrésidan är välkomnande, men häckens utformning mot gatan ger ändå begränsad insyn.

 

"En skön hörna" - Idéträdgård på Malmö Garden Show 2017 (Guldmedalj och vinnare av Publikens Pris)

“En skön hörna” skulle kunna vara en del av din trädgård, eller kanske hela din trädgård. En plats för vila och reflektion eller samtal och skratt.

Tanken med detta trädgårdshörn är att du ska finna inspiration och få konkreta idéer att ta med dig hem till din egen täppa. Växt- och materialval, färger och stil är hållbara och tidlösa. Sittplatsen skuggas lätt av pergolan under soliga dagar.

Snickerierna alternerar mellan vertikala och horisontella linjer i en enhetlig färg som lyfter fram grönskan. Markbeläggningen utgörs av tegel och singel av natursten. Krukor och vattenbad är utförda i oxiderat cortenstål.

Växterna är valda så att trädgården skall vara lättskött och vacker året om. På sommaren är den en oas av frodig grönska. På vintern erbjuder den fortfarande vackra former att betrakta.

Vatten ger trädgården en extra dimension. Vattenspegeln utgör ett vackert blickfång samtidigt som den för in extra ljus och ökar känslan av rymd. Varma sommardagar skänker den en skön svalkande atmosfär.

 

Modern villa, Hjärup

Trädgården till detta moderna hus fick en tydlig rumsindelning. Närmast huset ligger en rejäl uteplats på trädäck, avskild från övriga trädgården av planteringar och en låg häck. Vid husgaveln finns en mindre plats med odling i låda. Cirkelrunda former kännetecknar designen och återfinns hos gräsmattorna och två mindre uteplatser. De runda formerna gör även att barnens studsmatta smälter in bättre. Den är även halvt dold bakom en häck för att störa så lite som möjligt. Entrésidan har även den planteringar och en mindre uteplats, avskärmad med häckar från gatans insyn, bilar och avfallstunnor.

 

"55 kvadrat" - Idéträdgård på Sofiero Trädgårdsfest 2016

Idéträdgården “55 kvadrat” visar att man kan göra mycket på liten yta. Trädgården är uppdelad i en del med matplats och fåtöljer på trädäck och en odlingsdel med soffa. Varje del är omgärdad med planteringslådor. De lätt genombrutna skärmarna i sidorna skapar avskildhet utan att stänga in besökaren. Träd och höga gräs ger höjd i planteringarna. I den nedre delen finns en vattenspegel med en liten fontän som ger svalka och ett skönt porlande ljud. Enhetliga färger, former och materialval ger lugn och harmoni.

 

Villa, Södra Sandby

Ett friliggande 70-talshus på en långsmal tomt, där familjen önskade en total omdesign. Husets läge skapar en mindre yta på baksidan med kvällssol. Trädäcket där förstorades för att bekvämt rymma en matplats och kompletterades med odling i lådor. Resten blev en frodig plantering. På entrésidan breddades uppfarten för att rymma familjens två bilar, samtidigt som den avskildes från trädgården med ett plank och en inbjudande entré. Rumsindelningen minskar den avlånga karaktären och två uteplatser skapar fler möjligheter att utnyttja trädgården.

 

Villa, Hjärup

På denna normalstora villatomt skapar byggnadernas placering en tydligt åtskild trädgårdssida respektive entrésida. Familjen fick en praktisk, men ändå inbjudande, entré. Trädgårdssidan är uppdelad i flera rum. En ombonad umgängesdel närmast huset, en odlingsdel vid husgaveln samt en större del med gräsmatta, berså och plats för studsmatta i cirkelrunda geometrier. Stilen är modern, med tydliga strukturer i harmoni med husets arkitektur.

 
Johannas väg Hjärup.jpg

Kedjehus, Hjärup

Till detta kedjehus från 70-talet ville ägarna ha en mer inbjudande entrésida, som samtidigt skulle fungera som en trivsam miljö för umgänge och avkoppling. Genom att utöka och modifiera ett befintligt trädäck skapades utrymme för en mindre matplats eller vilstolar. En större matplats ryms på en stenlagd uteplats intill huset. Mellan dessa platser leder en gång i natursten till huvudentrén. Häckar och klotformade träd skapar insynsskydd och rumsindelning. En större plantering ger lummighet och grönska i hela utrymmet. En mindre plantering skapar grönska och trivsel vid bil- och cykelparkeringen.

 
Winblad-Magnusson.jpg

Unik-hus, Hjärup

Ett s k Unik-hus i ett plan, placerat centralt på en långsmal tomt. Den fullständiga nydesignen syftar bl a till att bryta upp ytorna längs husets långsidor i flera rum. Gångar i singel gör det möjligt att röra sig genom planteringarna. På baksidan av huset omgärdas den befintliga halvcirkelformade uteplatsen av en koncentrisk gräsmatta, delvis separerade av en häck. På entrésidan finns ett rum med en gång av trampstenar mellan fruktträd. En plantering med klot och häckar skiljer av biluppställningsplatsen från entrén. Bakom förrådet vid husets sida finns ett trädäck med morgon- och kvällssol och bredvid detta en avskild odlingsdel.

 

Uteplats, Södra Sandby

En uteplats på trädäck till ett modern hus. Däcket rumsindelades med hjälp av en plantering som skiljer matplatsen från loungedelen. Planteringar, låga träd och ett häckparti definierar däckets slut och ger en omslutande känsla.

 
Sekelskifte Södra Sandby.jpg

Sekelskiftesvilla, Södra Sandby

Ett äldre hus i vackert rött tegel, med en trädgård som fick en total omdesign. Husets igenbyggda ingång mot gatan kom till heders igen och fick nytt liv med ett stiltypiskt dörrparti. En låg häck framför den höga husgrunden får huset att "landa" på tomten. På baksidan skapades en uteplats med marktegel. En rosenpergola mellan planteringar leder till ett nyskapat växthus/uterum i anslutning till ett befintligt förråd. Växtvalet är klassiskt och harmonierar med det gamla huset.

 

Villa, Klågerup

En friliggande villa på en rejäl tomt. Symmetriska planteringar och låga häckar skapar en stilig entré på husets framsida. En lång singelgång leder runt huset genom flera rum, ända in i odlings- och förvaringsdelen. Rummet i anslutning till trädäcket på husets baksida domineras av en oval gräsmatta med omkringliggande perennplanteringar. Diskreta inslag av vatten ger extra liv åt trädgården. Genomgående används naturlig kantsten, för bästa känsla och hållbarhet.