Fin gräsmatta del 2 - Mossa

Mossa-gräsmatta-problem-algomin.jpg

Nu när gräset börjat växa är vi tillbaka på mina föräldrars ställe. I mitt samarbete med Algomin ska jag idag prata om den förhatliga mossan i gräsmattan. Detta är ett problem som många av oss är bekanta med. En japansk mossträdgård är fantastiskt vacker, men mossa i gräsmattan är inte riktigt samma sak. 

Varför får vi då mossa i gräsmattan? På Algomins hemsida hittade jag dessa nio punkter som beskriver det väldigt väl:

  1. Skugga: Mossan frodas i skuggan av träd, buskar, häckar och hus.
  2. Lågt pH värde/sur jord: De flesta mossarter trivs i sur jord.
  3. Steril jord: Dåligt dränerad och kompakt jord ger bra förutsättningar för mossa i gräsmattan. Mossan har inga rötter, men vill ha markkontakt och fuktigt.
  4. Fukt: Mossan gillar fukt, men tål däremot inte torka.
  5. Näringsbrist: Mossa trivs i näringsfattig jord.
  6. Ensidig användning av NPK-gödsel: Vid tillverkning av NPK-gödsel syrabehandlas den för att bli vattenlöslig. NPK försurar jorden.
  7. Kyla: När gräset slutar växa vid cirka 8 °C fortsätter mossan att växa och erövra gräsmattan ända tills temperaturen går ner till noll.
  8. Oanvänd gräsyta: Mossan tål inte slitage. Under vinterhalvåret står stora delar av gräsmattan oanvänd under längre perioder.
  9. Användning av mossbekämpningsmedel: Surgörande mossbekämpningsmedel tar endast bort symptomen och skapar förutsättningar för ännu mer mossa i gräsmattan på sikt.
Mossa-gräsmatta-problem-Algomin.jpg

Mina föräldrars gräsmatta är full av mossa, något de inte alls är nöjda med. Mossan är visserligen grön, men den är mycket känslig och blir aldrig så där friskt grön som en gräsmatta blir.

Mossa-spridare-algomin-problem-gräsmatta.jpg
Algomin-Mossa-problem-gräsmatta.jpg

När mossan nästan helt tagit över och blivit ett problem, som hos mina föräldrar, räcker det inte att endast gödsla med vanlig gräsmattegödsel, utan då rekommenderar jag att man använder Algomin Mossa

"Med Algomin Mossa stärker och gödslar du gräsmattan samtidigt som du torkar ut mossan. Algomin Mossa är både miljövänligt och långtidsverkande, och eftersom det är en näring – inte ett gift – är den ofarlig för både barn och husdjur. Den missfärgar dessutom varken sten eller trä. Med Algomin Mossa hjälper du det naturliga kretsloppet på traven, och du får ett friskt och grönt gräs som konkurrerar ut mossan på naturlig väg!"

Den aktiva substansen mot mossa i Algomin Mossa är kväve. Kvävet täpper till porerna på mossan så att den torkar ut. Kvävet ökar också näringen i jorden, något mossan inte gillar. Algkalken i sin tur höjer PH-värdet och skapar en miljö mossan inte trivs i.

Till skillnad från andra mossmedel innehåller inte Algomin Mossa järnsulfat som är giftigt för mossan och gör att den blir svart. Järnsulfat har också en försurande effekt, något som mossan trivs i. Mossmedel baserade på järnsulfat tar alltså endast bort symptomen tillfälligt.

I och med att mossan är så utbredd i mina föräldrars gräsmatta, har jag också stödsått gräs i samband med att jag strödde ut Algomin Mossa. Jag har valt en gräsfröblandning speciellt anpassad för skugga på framsidan av huset där stora träd omringar gräsmattan. På trädgårdssidan har jag stödsått med en "vanlig" gräsfröblandning. Man stödsår direkt i mossan som bildar en bra miljö för gräsfröna att gro i. Vattna ofta och låt inte fröna torka ut.

För att strö ut både Algomin Mossa och gräsfröna använde jag Algomins suveräna spridare.

Om du har riktigt kraftiga angrepp av mossa, kan du behöver sprida ut en andra omgång av Algomin Mossa efter två månader. Kom ihåg att det aldrig är för sent att börja! Du kan använda Algomin Mossa när som helst under vår och sommar.

Mossa-problem-gräsmatta-algomin.jpg

"Det finns bara ett långsiktigt sätt att bli av med mossa i gräsmattan: gödsla, gödsla och gödsla! En gräsmatta tömd på näring har ingen motståndskraft mot inkräktande mossa. Därför är det otroligt viktigt att gödsla flera gånger per säsong så att gräset blir friskt och starkt och på egen hand konkurrerar ut mossan!"

Ge dig därför inte på att använda tex en mossrivare. Då sprider du bara sporerna och mossan förökar sig. Att räfsa gräsmattan på våren kan jag däremot rekommendera. Dels får du bort döda rester, dels luftar du gräsmattan, vilket den mår bra av.

Mossa-problem-gräsmtatta-algomin.jpg

Hur kan man då förebygga mossa?

"Gödsla med Algomin Ekogödsel på våren och Algomin Gräsgödsel eller Algomin Professional Green under säsongen. Det höjer jordens pH-värde, vilket mossan inte trivs med, och det stärker gräset så att det till slut konkurrerar ut mossan.

Klipp gräsmattan ofta, då växer gräset sig starkare och tar så småningom överhanden över eventuell mossa. Gräset gillar att bli klippt. Mossan tål däremot inte slitage. Klipp aldrig mer än en tredjedel av gräsets höjd, därunder är gräsets tillväxtzon. Vill du klippa ner gräset kortare, gör det stegvis."

Om du har frågor om din egen gräsmatta, tveka inte att höra av dig till Erik Lindberg på Algomin, som har kontot @grasnord på Instagram.

Jag återkommer snart med ett nytt inlägg på tema gräsmatta. Då kommer jag bla visa ett gödslingsschema.

Tidigare inlägg i serien hittar du här:

 

 

.